Algemene voorwaarden

Duiven te koop aanbieden:

 1. Duiven te koop aanbieden via de website www.duiventekoop.be is gratis.
 2. Het online plaatsen van duiven in de veilingen, gebeurt door de beheerders van duiventekoop.be . Hiervoor kun je kontact nemen via e-mail:( info@duiventekoop.be ) om een eventuele opname in de veilingen te bespreken.Minstens 10 dagen voor de aanvang van de verkoop.
 3. Na afsluiten van de veiling wordt 15% kosten gerekend + btw.
 4. Factuur dient 5 werkdagen na ontvangst betaald.
 5. De verkoper ontvangt na de veiling een mail met de naam en gegevens van de koper, betaling van de duif gebeurd op rekening van de verkoper.
 6. Duiventekoop komt niet meer verder tussen in de afhandeling.

 

Duiventekoop.be is noch verantwoordelijk voor eventuele ziektes,ongevallen,sterven of onvoorziene gebeurtenissen van de duiven op de hokken van duiventekoop.be, in afwachting van, tijdens of na de verkoopperiode.

Duiventekoop.be is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de predigrees der duiven aangeboden op de site www.duiventekoop.be

Elke verkoper is afzonderlijk aansprakelijk voor de echtheid en juistheid van zijn aangeboden predigrees.

 

Duiven aankopen :

 1. Personen die wensen duiven aan te kopen op DuivenTeKoop.be moeten zich eerst inschrijven op de site en zich vervolgens melden met de login en paswoord. Pas dan kan men online bieden, alle biedingen worden automatisch geregistreerd.
 2. Wie bij einde verkoop het hoogste bod heeft, zal door DuivenTeKoop.be per e-mail gecontacteerd worden.
 3. Elk bod is bindend en kan door de bieder niet worden ongedaan gemaakt.
 4. DuivenTeKoop.be kan biedingen uitbrengen in opdracht van anderen, wel per e-mail vooraf bevestigd.
 5. Ieder bod gebeurd met een minimale meerwaarde van 5 euro en met een max. verhoging van 50 euro per bod.
 6. Biedingen die met grote sprongen en meermaals verhogen, worden nagetrokken door DuivenTeKoop.be en zullen een bevestigende mail vereisen.

 

Betalingen, afhaling en leveringen:

 1. De koper zal de mogelijkheid hebben de duif/duiven af te halen bij DuivenTeKoop.be of af te halen op een afgesproken plaats, mits vergoeding kan men de duiven laten bezorgen aan huis. De kosten hiervoor vallen ten laste van de koper, tarieven hiervoor kunnen aangevraagd worden bij duiventekoop.be ( via info@duiventekoop.be ).
 2. Indien de koper de duif / duiven komt afhalen, of laat afhalen, gebeurt de betaling contant ( in euro ) ter plaatse of op voorleggen van betalingsbewijs.
 3. Indien de koper de duif / duiven op een andere plaats laat leveren, gebeurt de betaling van alle kosten ( levering, aankoopsom van de duif enz. ), voor levering door middel van storting op rekening :

  Duiventekoop.be
  BTW NR. 0887.113.302
  Rek. 363-0099781-08 ( ING )
  Mededeling : kooporder of kooporders
 4. Duiventekoop.be is niet verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend aan de duiven tijdens het transport van de gekochte duiven.

 

Diverse:

 1. DuivenTeKoop.be behoudt zich het recht voor om :
  - personen uit te sluiten van bezoek aan zijn website DuivenTeKoop.be
  - personen te verbieden en uit te sluiten om biedingen uit te brengen op duiventekoop.be of om hun biedingen ongedaan te maken.
 2. Juridische geschillen zullen behandeld worden door een rechtbank te Brugge, Belgie alle kosten ten laste van de koper.
 3. DuivenTeKoop.be behoudt zich ook het recht, om veilingen, indien nodig ( om welke redenen dan ook ) voortijdig stop te zetten.
 4. DuivenTeKoop.be niet verantwoordelijk als gevolg van technische problemen die eventueel te wijten zijn aan derden ( internet provider, server , storingen…… ).

Alle bezoekers, inschrijvers, bieders en gebruikers van www.duiventekoop.be verklaren zich akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.

 

DuivenTeKoop.be